Om 100 trappsteg

100 trappsteg har som målsättning att förbättra folkhälsan och sluta hälsoklyftorna i Sverige – detta genom något så enkelt som att gå i trappor.

Vi uppmanar alla som kan att gå minst 100 trappsteg, varje dag, resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre.

Stort fokus ligger på att nå alla oavsett ålder, bakgrund, hälsostatus eller bostadsort.

Barn och vuxna i Sverige sitter i snitt 9 till 10 timmar per dag. Vardagsrörelsen har minskat dramatiskt och resulterat i att såväl barn som vuxna successivt fått sämre kondition och svagare muskler. Den ojämlika hälsan ökar och drabbar i allt högre grad människor med lägre utbildning.

Målsättningen är att inspirera människor till vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa. Stort fokus ligger på att nå alla oavsett ålder, bakgrund, hälsostatus eller bostadsort.

Utgångspunkt och drivkraft i att skapa en hållbar och hälsosam samhällsutveckling i hela Sverige. Av FN:s globala mål fokuserar vi på mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 10 (minskad ojämlikhet) och i synnerhet mål 3, god hälsa och välbefinnande, med särskilt fokus på delmål 3.2: att genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

OM 100 TAG

Vi uppmanar alla som sitter i rullstol att varje dag göra minst 100 tag på drivningarna i en lätt uppförsbacke för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre. Vår ambassadör för 100 tag är Niclas Rodhborn, som spelat i landslaget i rullstolstennis i 22 år och numera är förbundskapten.

Hur påverkar corona­epedemin folkhälsan?

Aktuellt i SVT om 100 trappsteg

Livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius om hur Coronaepidemin påverkar folkhälsan